Restoran PIPO - uvala Luke - Brač - Hrvatska

Božidar Eterović "Pipo"

Trg Ciprijana Žuvetića 2
21412 Pučišća, otok Brač
Hrvatska (Croatia)

apartmani/kuća za odmor

T/F + 385 (0)21 633 096

sidrište/restaurant Pipo

T + 385 (0)21 784 5495
M + 385 (0)98 781 358

e-mail: pipo_luke@yahoo.com

Za sve upite i komentare možete nas kontaktirati putem ovog obrasca.