Restoran PIPO - uvala Luke - Brač - Hrvatska

Uz restaurant PIPO, uvala Luke, nalazi se i pristanište za prihvat brodova do 4,5m gaza i većeg broja brodica.

CJENIK

VEZ U TRANZITU DNEVNO

DUŽINA P.S. [m] ŠIRINA max [m] CIJENA [kn]
-8 -3 100
8-9 3.20 120
9-10 3.50 140
10-11 3.80 160
11-12 4.10 180
12-13 4.40 210
13-14 4.70 240
14-15 5.0 260

CIJENA DNEVNOG VEZA UKLJUČUJE:

VEZ BRODA, KORIŠTENJE SANITARIJA, PRIKLJUČAK VODE I ODVOZ SMEĆA.

  • Dnevna cijena obračunava se 2 sata po uplovljavanju broda i vrijedi do 14 sati slijedećeg dana.
  • Ukoliko se brod zadrži poslije 14 sati zadnjeg dana, zaračunat ce se slijedeći dan.
  • Boravak broda na vezu duže od 2 sata zaračunava se kao cijeli dan.
  • Katamarani se obračunavaju po širini.
  • Tankiranje vode bez dnevnog veza - paušalno 40 - 120 kn.

Vez na bovi neovisno o dužini i širini broda, uključujući odvoz smeća iznosi 150 kn, maksimalna dužina plovila do 15 m. Iznad 15 m obračunava se 20 kn po metru dužnom.

Uz usluge noćenja na vezu plaća se boravišna pristojba po osobi:

01.07. - 31.08 5,00 kn
01.05. - 30.06., 01.09. - 31.10. 3,50 kn
01.01. - 30.04., 01.11. - 31.12. 2,50 kn